Leki immunomodulujące

Octan glatirameru
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Octan glatirameru Mechanizm(-y) działania octanu glatirameru u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie jest (nie są) w pełni wyjaśnione. Uważa się, że produkt działa poprzez modyfikację procesów odpornościowych, które obecnie uważa się za odpowiedzialne za patogenezę stwardnienia rozsianego. Hipotezę tę potwierdzają wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach, u których wywołano eksperymentalnie alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ang. Experimental […]

Interferony
kategorie: Default/Leczenie/Leki immunomodulujące

Interferony (leczenie immunomodulujące) Dotychczas nie wynaleziono leku na stwardnienie rozsiane. Wszystkie terapie stosowane przy SM mają za zadanie spowolnić lub zatrzymać rozwój choroby długofalowo. W postaci łagodnej i rzutowo-remisyjnej pacjentom podaje się dwa rodzaje leków immunomodulujących – interferon-β i octan glatirameru. Co to jest immunomodulacja? Immunomodulacja to proces wywołany za pomocą leków, wpływający na układ […]

Kortykosteroidy
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Potocznie zwane sterydami są włączane do leczenia podczas zaostrzenia choroby, np. w przypadku zapalenia nerwu wzrokowego, nagłego niedowładu. Podaje się je w szpitalu dożylnie lub w formie tabletek w domu (głównie metyloprednizolon w obu formach). Ten glikokortykosteroid* wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Podobnie jak inne leki z tej grupy powoduje zmniejszenie objawów, nie wpływając na ich przyczynę. Główny mechanizm […]