Przebieg

Spastyczność
kategorie: Default/Leczenie/Porady/Przebieg

Spastyczność jest wzmożonym napięciem mięśniowym, może być też określana jako sztywność mięśni. Jest to częsty objaw towarzyszący stwardnieniu rozsianemu. Jej pojawienie się świadczy o demielinizacji w obrębie nerwów odpowiadających za napięcie mięśniowe. Częstość występowania spastyczności w stwardnieniu rozsianym wynika z mnogości nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za ruch – każdy z nich […]

Rzut okiem na problemy ze wzrokiem
kategorie: Default/Porady/Przebieg

Objawy związane ze zmysłem wzroku są bardzo częste przy stwardnieniu rozsianym – 80% chorych doświadczyło tego typu problemów przynajmniej raz, a dla wielu jest to pierwszy symptom choroby. Kłopoty ze wzrokiem mogą pojawiać się i znikać w trakcie choroby w wyniku zapalenia nerwu wzrokowego lub obszarów kory mózgowej odpowiedzialnych za ten zmysł. Mogą także tymczasowo […]