STWARDNIENIE ROZSIANE LECZENIE

Najnowsze artykuły

Kortykosteroidy
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Potocznie zwane sterydami są włączane do leczenia podczas zaostrzenia choroby, np. w przypadku zapalenia nerwu wzrokowego, nagłego niedowładu. Podaje się je w szpitalu dożylnie lub w formie tabletek w domu (głównie metyloprednizolon w obu formach). Ten glikokortykosteroid* wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Podobnie jak inne leki z tej grupy powoduje zmniejszenie objawów, nie wpływając na ich przyczynę. Główny mechanizm […]

Interferony
kategorie: Default/Leczenie/Leki immunomodulujące

Interferony (leczenie immunomodulujące) Dotychczas nie wynaleziono leku na stwardnienie rozsiane. Wszystkie terapie stosowane przy SM mają za zadanie spowolnić lub zatrzymać rozwój choroby długofalowo. W postaci łagodnej i rzutowo-remisyjnej pacjentom podaje się dwa rodzaje leków immunomodulujących – interferon-β i octan glatirameru. Co to jest immunomodulacja? Immunomodulacja to proces wywołany za pomocą leków, wpływający na układ […]

Octan glatirameru
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Octan glatirameru Mechanizm(-y) działania octanu glatirameru u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie jest (nie są) w pełni wyjaśnione. Uważa się, że produkt działa poprzez modyfikację procesów odpornościowych, które obecnie uważa się za odpowiedzialne za patogenezę stwardnienia rozsianego. Hipotezę tę potwierdzają wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach, u których wywołano eksperymentalnie alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ang. Experimental […]

Leczenie immunosupresyjne
kategorie: Leczenie/Leczenie immunosupresyjne

Leczenie immunosupresyjne Różni się od leczenia immunomodulującego sposobem wpływania na układ immunologiczny. Preparaty immunosupresyjne hamują wytwarzanie przeciwciał i komórek odpornościowych, obniżając naturalną wrażliwość organizmu na patogeny. Dzięki braku reakcji, mechanizmy odpornościowe nie atakują osłonek mielinowych chorego na SM pacjenta. Fingolimod* Fingolimod pomaga chronić OUN przed atakiem układu immunologicznego, zmniejszając zdolność niektórych krwinek białych (limfocytów) do swobodnego […]

Witamina D a depresja u osób ze stwardnieniem rozsianym
kategorie: Suplementacja

Witamina D a depresja u osób ze stwardnieniem rozsianym Wiele badań potwierdza, że istnieje związek pomiędzy niedoborami witaminy D i zapadalnością na SM, a następnie mniejszą aktywnością choroby przy regularnej suplementacji. Oprócz regulowania mechanizmów autoimmunologicznych spełnia znaczącą rolę przy profilaktyce osteoporozy, jako powikłania po częstym leczeniu kortykosteroidami. Mieszkańcy krajów Europy Środkowej, w tym Polski, ze […]

Stowarzyszenia i fundacje
kategorie: Gdzie uzyskasz pomoc?

Lista organizacji zajmujących się stwardnieniem rozsianym, w ramach których można założyć subkonto, by gromadzić środki na leczenie.     Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego http://www.ptsr.org.pl/pl/ Fundacja Dobro Powraca http://www.dobropowraca.pl/ Fundacja Neuropozytywni http://neuropozytywni.pl/ Fundacja Avalon http://www.fundacjaavalon.pl/ Fundacja Walczę z SM http://www.walczezsm.pl/  

załaduj więcej artykułów