Kortykosteroidy

kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Potocznie zwane sterydami są włączane do leczenia podczas zaostrzenia choroby, np. w przypadku zapalenia nerwu wzrokowego, nagłego niedowładu. Podaje się je w szpitalu dożylnie lub w formie tabletek w domu (głównie metyloprednizolon w obu formach).

Ten glikokortykosteroid* wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Podobnie jak inne leki z tej grupy powoduje zmniejszenie objawów, nie wpływając na ich przyczynę. Główny mechanizm działania metyloprednizolonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe odgrywają istotną rolę w procesach zapalnych i immunologicznych.

 *na podstawie ChPL (Metypred)