Leczenie

Kortykosteroidy
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Potocznie zwane sterydami są włączane do leczenia podczas zaostrzenia choroby, np. w przypadku zapalenia nerwu wzrokowego, nagłego niedowładu. Podaje się je w szpitalu dożylnie lub w formie tabletek w domu (głównie metyloprednizolon w obu formach). Ten glikokortykosteroid* wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Podobnie jak inne leki z tej grupy powoduje zmniejszenie objawów, nie wpływając na ich przyczynę. Główny mechanizm […]

Interferony
kategorie: Default/Leczenie/Leki immunomodulujące

Interferony (leczenie immunomodulujące) Dotychczas nie wynaleziono leku na stwardnienie rozsiane. Wszystkie terapie stosowane przy SM mają za zadanie spowolnić lub zatrzymać rozwój choroby długofalowo. W postaci łagodnej i rzutowo-remisyjnej pacjentom podaje się dwa rodzaje leków immunomodulujących – interferon-β i octan glatirameru. Co to jest immunomodulacja? Immunomodulacja to proces wywołany za pomocą leków, wpływający na układ […]

Octan glatirameru
kategorie: Leczenie/Leki immunomodulujące

Octan glatirameru Mechanizm(-y) działania octanu glatirameru u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie jest (nie są) w pełni wyjaśnione. Uważa się, że produkt działa poprzez modyfikację procesów odpornościowych, które obecnie uważa się za odpowiedzialne za patogenezę stwardnienia rozsianego. Hipotezę tę potwierdzają wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach, u których wywołano eksperymentalnie alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ang. Experimental […]

Leczenie immunosupresyjne
kategorie: Leczenie/Leczenie immunosupresyjne

Leczenie immunosupresyjne Różni się od leczenia immunomodulującego sposobem wpływania na układ immunologiczny. Preparaty immunosupresyjne hamują wytwarzanie przeciwciał i komórek odpornościowych, obniżając naturalną wrażliwość organizmu na patogeny. Dzięki braku reakcji, mechanizmy odpornościowe nie atakują osłonek mielinowych chorego na SM pacjenta. Fingolimod* Fingolimod pomaga chronić OUN przed atakiem układu immunologicznego, zmniejszając zdolność niektórych krwinek białych (limfocytów) do swobodnego […]

Spastyczność
kategorie: Default/Leczenie/Porady/Przebieg

Spastyczność jest wzmożonym napięciem mięśniowym, może być też określana jako sztywność mięśni. Jest to częsty objaw towarzyszący stwardnieniu rozsianemu. Jej pojawienie się świadczy o demielinizacji w obrębie nerwów odpowiadających za napięcie mięśniowe. Częstość występowania spastyczności w stwardnieniu rozsianym wynika z mnogości nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za ruch – każdy z nich […]

Masaż
kategorie: Default/Leczenie/Porady

Masaż jest jest jedną z metod wykorzystywanych do zwalczania objawów stwardnienia rozsianego. Istnieje wiele form tej metody. Niektóre z nich są bardzo energiczne i mają na celu wyrównanie napięcia mięśniowego. Taka forma masażu nie jest odpowiednia dla osób z SM, ponieważ wiele z ich problemów, jak np. spastyczność, są wynikiem uszkodzeń neurologicznych i nie mogą […]

załaduj więcej artykułów