Różnicowanie

Ze względu na mnogość i nieswoistość objawów stwardnienie rozsiane powinno zostać zróżnicowane m.in. z chorobami takimi jak:

 • ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego;

 • neuroborelioza;

 • neurosarkoidoza;

 • toczeń;

 • choroba Behçeta;

 • kiła;

 • AIDS;

 • niedobór witaminy B12;

 • choroby naczyniowe mózgu;

 • guzy mózgu;

 • gruźlica;

 • toksoplazmowa mózgu;

 • wieloogniskowa postępująca encefalopatia;

 • miastenia;

 • tężyczka.

 

 

Na podstawie:
Losy J., Diagnostyka różnicowa w stwardnieniu rozsianym, „Polski przegląd neurologiczny”, t. 4, 2008.,
Wilczek A., Stwardnienie rozsiane u dzieci (…), Praca poglądowa, Vo l . 1 9 / 0 1 0 , n r 7