Specjaliści do spraw dobrego nastroju

Większość ludzi, gdy słyszy określenie „specjaliści zdrowia psychicznego”, automatycznie myśli o psychologach i psychiatrach. W rzeczywistości jednak istnieje szeroki wachlarz specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Bez względu na to, przed jakimi wyzwaniami emocjonalnymi stoisz, na pewno znajdziesz odpowiedniego profesjonalistę, który pomoże Ci się z nimi zmierzyć.

Wiele osób uważa, iż do tego typu specjalistów powinny wybierać się jedynie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Nic bardziej mylnego. Profesjonaliści z zakresu zdrowia psychicznego pracują także z osobami zdrowymi, zrównoważonymi, bez zaburzeń umysłowych. Osoba, która jest diagnozowana w kierunku stwardnienia rozsianego potrzebuje odpowiedniej edukacji, zapoznania ze strategiami radzenia sobie z chorobą, wsparcia emocjonalnego oraz psychologicznych narzędzi do rozwiązywania problemów, które zaczną pojawiać się w jej życiu. Należy przypomnieć, iż jednym z objawów towarzyszących SM są zaburzenia emocjonalne – warto odpowiednio wcześnie uzyskać wskazówki, jak sobie z nimi radzić. Poniżej zamieszczamy krótkie objaśnienia niektórych profesji.

Psychiatra – jedyny specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może przepisać leki. Jeżeli psycholog lub terapeuta uznaje, iż pacjent potrzebuje leczenia farmakologicznego, zaleca konsultację psychiatryczną.

Psycholog kliniczny – zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz terapią zaburzeń psychicznych. Jest to psycholog, który ukończył dodatkowe szkolenie w tym kierunku.

Psychoterapeuta – nie musi być absolwentem psychologii, może być to lekarz czy pedagog. Prowadzi terapię zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości, jednak zapewnia także pomoc psychospołeczną osobom zdrowym, np. poprzez rozwój kompetencji emocjonalnych, pracę nad postawą oraz nastawieniem.

Neuropsycholog – jest psychologiem specjalnie przeszkolonym oraz posiadającym doświadczenie w terapii zaburzeń zachowania o podłożu neurologicznym. Neuropsycholodzy kliniczni zajmują się także oceną, diagnozą oraz leczeniem zaburzeń kognitywnych u chorych na stwardnienie rozsiane. Po przeprowadzeniu rozpoznania zdolności oraz deficytów poznawczych, korzystając także z dokumentacji medycznej, obierają strategię leczenia oraz wdrażają je.

Stosunkowo młodą dziedziną jest psychologia pozytywna – prężnie rozwijający się nurt, który skupia się na badaniach dotyczących dobrego samopoczucia i – krótko mówiąc – szczęścia. W przeciwieństwie do dotychczasowej, tradycyjnej psychologii, dziedzina ta nie skupia się na zaburzeniach, lecz pożądanym dobrostanie. Coraz więcej specjalistów korzysta z osiągnięć psychologii pozytywnej, z korzyścią dla swych pacjentów.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pomoc specjalistyczną, czy nie, ważne jest, aby mieć świadomość, iż poprzez swoją postawę, nastawienie oraz podejście do życia z chorobą można wpływać na własne samopoczucie i zapewnić sobie komfort psychologiczny – lub przeciwnie – zafundować sobie dodatkowe problemy.

Źródło: Kalb R. i in., Multiple Sclerosis for Dummies, Wiley Publishing 2007, s.63 – 64.