Debata społeczna we Wrocławiu

kategorie: Wydarzenia

13 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się debata społeczna z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego Miasta Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, NFZ, ZUS, a także z wojewódzkim konsultantem ds. Neurologii prof. Bogusławem Paradowskim. Podczas spotkania poruszono kwestie dostępu do leczenia w województwie dolnośląskim pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. Postulowano zwiększenie liczby ośrodków prowadzących program lekowy, co wyeliminowałoby tzw. turystykę lekową, czyli podróże chorych do innych województw, w których takich ośrodków jest więcej, dzięki czemu pacjenci nie muszą tak długo oczekiwać na włączenie do programu. Jednocześnie naświetlono potrzebę zwiększenia środków na leki I i II linii, ponieważ w samym dolnośląskim ponad 200 osób oczekuje w kolejce na leczenie.

Dla przypomnienia – w Polsce choruje ok. 50-60 tys. osób. Według danych przedstawionych podczas debaty, tylko ok. 7 tys. z nich jest objętych rządowym programem leczenia stwardnienia rozsianego.